شهر نیشابور

ثبت رایگان آگهی

آگهی های من

جستجوی ملک

پنل همکاران

نوع آگهی
نوع ملک
محدوده قیمت

زمین در موقعیت و ابعاد عالی

فروش

8روز قبل

قیمت : 135 میلیون تومان

زمین توافق شده شهرداری در هاشمی نزاد

فروش

16روز قبل

قیمت : 440 میلیون تومان

زمین فروشی در بعثت 8

فروش

16روز قبل

قیمت : 242 میلیون تومان

زمین فروشی در خیابان گاز

فروش

16روز قبل

قیمت : 376 میلیون تومان

زمین فروشی در خیابان بینالود(ادیب سابق)

فروش

18روز قبل

قیمت : 385 میلیون تومان

زمین موقعیت عالی در فرهنگ

فروش

19روز قبل

قیمت : 1100 میلیون تومان

زمین فروشی در حاشیه بعثت

فروش

28روز قبل

قیمت : 960 میلیون تومان

زمین در بعثت

فروش

28روز قبل

قیمت : 250 میلیون تومان

زمین در دارایی 16

فروش

28روز قبل

قیمت : 544 میلیون تومان

زمین مناسب در باهنر شمالی

فروش

28روز قبل

قیمت : 550 میلیون تومان

زمین فروشی در حاشیه بهشت

فروش

28روز قبل

قیمت : 407 میلیون تومان

زمین فروشی در حاشیه خاتم

فروش

28روز قبل

قیمت : 980 میلیون تومان

نوع آگهی خود را انتخاب کنید :

نیشابور

تهران

مشهد

اصفهان

شیراز

تبریز

کرج

اهواز

زاهدان

کرمانشاه

یزد

قم

رشت

کرمان

همدان

بندرعباس

گرگان

سمنان

قشم

کیش

زنجان

آبادان

خرم آباد

کاشان

ارومیه

ارک

اردبیل

قزوین

شاهرود

ساری

دزفول

بوشهر

سنندج

بیرجند

سبزوار