شهر نیشابور

ثبت رایگان آگهی

آگهی های من

جستجوی ملک

پنل همکاران

نوع آگهی
نوع ملک
محدوده قیمت

زمین مسکونی فروشی

فروش

18 ساعت قبل

قیمت : 333 میلیون تومان

زمین دو نبش در حاشیه پرورش

فروش

40روز قبل

قیمت : 190 میلیون تومان

زمین فروشی در خیابان اکرام

فروش

53روز قبل

قیمت : 230 میلیون تومان

زمین دو نبش عالی جهت ساخت

فروش

62روز قبل

قیمت : 395 میلیون تومان

زمین های 190 متری تا 250 متری

فروش

64روز قبل

قیمت : 152 میلیون تومان

زمین حاشیه بلوار بعثت

فروش

71روز قبل

قیمت : 2100 میلیون تومان

معاوضه زمین در بهشتی با منزل

معاوضه

74روز قبل

معاوضه با : منزل مسکونی

زمین جهت ساخت

فروش

78روز قبل

قیمت : 630 میلیون تومان

زمین در موقعیت و ابعاد عالی

فروش

99روز قبل

قیمت : 135 میلیون تومان

زمین توافق شده شهرداری در هاشمی نزاد

فروش

108روز قبل

قیمت : 440 میلیون تومان

زمین فروشی در بعثت 8

فروش

108روز قبل

قیمت : 242 میلیون تومان

زمین فروشی در خیابان گاز

فروش

108روز قبل

قیمت : 376 میلیون تومان

نوع آگهی خود را انتخاب کنید :

نیشابور

تهران

مشهد

اصفهان

شیراز

تبریز

کرج

اهواز

زاهدان

کرمانشاه

یزد

قم

رشت

کرمان

همدان

بندرعباس

گرگان

سمنان

قشم

کیش

زنجان

آبادان

خرم آباد

کاشان

ارومیه

ارک

اردبیل

قزوین

شاهرود

ساری

دزفول

بوشهر

سنندج

بیرجند

سبزوار